Cum se schimbA? la wine bar vinul A�n RomA?nia

AZn cele aproximativ opt sA?ptA?mA?ni trecute de la A�nceputul acestui an, A�n toate cele 5 wine baruri bucureE�tene pe care le-am vizitat, mi s-au propus spre degustare mai A�ntA?i vinuri strA?ine coregas price list . DacA? voiam romA?neE�ti, trebuia sA? le solicit A�n mod explicit.

ApariE�ia wine bar-urilor A�n RomA?nia schimbA?, sub ochii noE�tri, vinul pe care A�l bem: pe de-o parte din dorinE�a proprietarilor acestora de a le arA?ta clienE�ilor ceva nou, diferit de ceea ce poate fi gA?sit A�n alte locuri; iar pe de altA? parte din nevoia de a-i fideliza, fA?cA?ndu-i sA? revinA? pentru a achiziE�iona ceea ce au gustat E�i nu poate fi gA?sit A�n (multe) Pills lincocin online bible alte pA?rE�i. Dar atA?t diferenE�ierea A�n ochii clientelei cA?t E�i fidelizarea sunt greu (aproape imposibil) de fA?cut doar cu produse romA?neE�ti – care sunt disponibile A�n toate stabilimentele de acest gen, la aproximativ aceleaE�i preE�uri. AE�a cA? wine barurile a�?A�mping la A�naintarea�?, din ce A�n ce mai mult, vinuri strA?ine: cum ele au o rA?spA?ndire mai rarA?, vA?nzA?torul care E�i le recomandA? are ocazia sA? te surprindA? plA?cut, iar tu ca client, vei reveni la el ca sA? le cumperi, dacA? E�i-au fost pe gust. Ca sA? nu mai vorbim cA?, dincolo la a�?exotismula�? lor, argumentul cel mai des invocat de vA?nzA?tori este raportul mai bun preE�/calitate decA?t al vinului romA?nesc.

Sigur, pare greu de crezut cA? – pA?nA? la urmA? o mA?nA? de – baruri specializate pot schimba tendinE�ele de consum la nivel naE�ional A�n favoarea importurilor. E?i, A�ntr-adevA?r, A�n ceea ce priveE�te a�?grosul pieE�ei de vina�?, nu se va schimba nimic fundamental: clienE�ii autohtoni obiE�nuiE�i, care cumpA?rA? A�n general vinul de la supermarket, vor continua sA? ia vinuri romA?neE�ti – din motive de naE�ionalism asumat sau din pricinA? cA? s-au obiE�nuit cu ele, le plac E�i/sau nu cunosc alternative.

Dar la nivelul superior de consum, sutele de clienE�i sA?ptA?mA?nali ai fiecA?rui wine bar, A�nmulE�ite cu cA?teva zeci de astfel de localuri, A�nmulE�ite cu 52 de sA?ptA?mA?ni pe an, A�ncep sA? constituie o masA? criticA?. Cu atA?t mai importantA? cu cA?t e vorba despre clienE�ii care au E�i interes superior, E�i bani E�i curajul de a experimente vin – adicA? exact cea mai interesantA? categorie, a a�?influencerilora�? (formali sau informali).

Cum reacE�ioneazA? industria autohtonA?, pA?nA? A�n momentul de faE�A?? Numeric, semnificativ. OrganizeazA?, pe cA?t posibil, seri de prezentare mai amA?nunE�ite sau alte evenimente de sampling. Din punct de vedere al conE�inutului, A�nsA?, e dificil sA? produci noutA?E�i semnificative A�n fiecare lunA?, iar adeseori persoanele trimise sA? reprezinte brandul romA?nesc sunt prost pregA?tite. Efectul lor asupra influencerilori este din ce A�n ce mai limitat, pe mA?surA? ce aceE�tia A�nE�iE�i iau contact cu marea lume a vinului mondial.

AZn definitiv, nici RevoluE�ia de la a�?paE�opta�? n-a fost pornitA? decA?t de o mA?nA? de oameni. a�?NiE�te influenceri, acolo, E�i ei…a�?

Cum ti se pare?