Despre ciute, vin şi maladia rară a cunoaşterii

Cuvintele au îngheţat pe solul iernii, şiraguri de poveşti, de trăiri, de gânduri neîmpărtăşite; a nins peste litere şi peste geografia cuminte cu vii şi păduri în care ne trăim decăderea şi splendoarea. Invidiile, lăcomiile, meschinăria şi ura au fost îngropate într-un strat gros de zăpadă, ca nişte aluviuni peste care un observator mai bun şi-a aşternut imacularea. Sălbăticiunile lasă urme în stratul de alb, amuşinând iarba neîngheţată, mugurii neplesniţi a