Ministrul Agriculturii trece industria vinului la f…e (fA?cute)?

a�?ONVPV, cei care fac E�i certificA? vinurile, (…) sunt datori sA? facA? vinurile romA?neE�ti cunoscute A�n lume, fiindca astfel vor certifica mai multe vinuri E�i vor avea bugete mai mari. Din pA?cate, sunt departe de acest tip de atitudine si renunE�A? la organizarea IWCB (International Wine Contest Bucharest), a unui concurs foarte mare de vinuri, A�n anul centenar, cu care RomA?nia se putea poziE�iona ca imagine foarte bine pe harta vinului, dar s-a decis alocarea banilor pentru un proiecE�el pe care trebuiau sA?-l facA? de mulE�i ania�? – sunt cuvintele Dianei Pavelescu (wine ambassador E�i membru marcant al AsociaE�iei DegustA?torilor), A�ntr-un interviu acordat ziarului Jurnalul naE�ional de alaltA?ieri (din pA?cate, va trebui sA? scotociE�i amA?nunE�it prin articol dupA? citat, fiindcA? autorul a fA?cut mai A�ntA?i un ocol prin lumea degustA?torilor de whisky – cred cA? spune E�i asta ceva despre interesul E�i conectarea presei la economia realA? de la noi).

Acest articolaE�, pe care A�l citiE�i acum, este unul de opinie – pe care nu mi-o pot reprima, vA? rog sA? mA? scuzaE�i: citind cele spuse de Diana, mi-a venit instantaneu A�n minte cA?t de bine se organizeazA? producA?torii de vin E�i autoritA?E�ile din Republica Moldova pentru promovarea vinului lor. Ca urmare,A�Wine of Moldova a devenit un brand cunoscut la manifestA?rile cele mai importante din Europa E�i nu numai, numA?rul turiE�tilor interesaE�i de vin a crescut, exporturile Moldovei au crescut E�i ele semnificativ. De Wine of Romania, din pA?cate, nu s-a auzit la fel de mult – iar acolo unde s-a auzit, a fost aproape exclusiv ca urmare a unor eforturi private.

Desigur cA? E�i moldovenii s-au trezit sA? facA? un demers articulat A�n materie de promovare a vinului abia atunci cA?nd li s-a A�nchis A�n nas uE�a fostei Uniuni Sovietice E�i le-a ajuns cuE�itul la os – probabil cA? „aE�a-i romA?nul” sau ceva… Cred cA? E�i ai noE�tri se vor trezi, la nivel de producA?tori, cam tot atunci (noroc cA? piaE�a internA? de la noi e de vreo zece ori mai mare decA?t a moldovenilor!). PA?nA? atunci, degustA?torii romA?ni au ocazia sA? jurizeze vinuri mai mult prin alte E�A?ri decA?t la noi – dar asta a ajuns sA? parA? firesc, A�ntr-o E�arA? A�n care educaE�ia E�i E�tiinE�a de carte sunt A�n mod constant aruncate la gunoi…

Mai vA?d, dincolo de autosuficienE�a impardonabilA? dar explicabilA? a producA?torilor romA?ni, acE�iunile de „serial (economy) killer” ale autoritA?E�ilor Cheap dependente de Ministerul Agriculturii, cu un ministru care aleargA? bezmetic dupA? oaie, dar A�ntre timp lasA? baltA? un sector al economiei pe care alte E�A?ri ar face mari eforturi ca sA?-l aibA?. Probabil cA? ministrul s-a uitat, i-a plA?cut ce-a vA?zut E�i, de la A�nA?lE�imea funcE�iei E�i importanE�ei sale, le-a dat ordin subalternilor s-o treacA? (pe industria asta) la futu.. fA?cute, vorba bancului aciphex generic doesn work .

Ar mai fi multe de spus, dar mA? opresc aici, recomandA?ndu-vA?, din nou, o prograf for sale buy pills carte! Nu doare deloc, ba poate fi chiar plA?cut.

Cum ti se pare?