Siel, un vin romA?nesc cu suflet sud-african

Tohani RomA?nia a lansat la finele anului 2017 fincar cheap Siel, un nou vin alb A�n portofoliul de creaE�ie al producA?torului din Dealu Mare. Semnat de http://ooh-la-wee.com/?p=25890 Albertus Van Der Merwe, oenolog sud-african ce aduce influenE�e de lume nouA? A�n piaE�a vinului romA?nesc, Siel este un cupaj nemaiA�ntA?lnit din E�apte soiuri albe ce cresc A�n podgoria de la Tohani: FeteascA? AlbA?, TA?mA?ioasa RomA?neascA?, FeteascA? RegalA?, Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Gris E�i Chardonnay. (Advertorial)

cheap elimite cream buy pills Siel (s. Afrikaans): suflet

AE�a A�ncepe povestea noului vin alb de la Tohani RomA?nia, vin creat din struguri romA?neE�ti A�n cea mai importantA? zonA? viticolA? din RomA?nia, sub semnA?tura lui Albertus Van Der Merwe, oenologul sud-african al producA?torului din Dealu Mare.

Povestea lui Albertus se suprapune cu cea a vinului Siel, un vin-cA?lA?torie, care A�ncununeazA? drumul de o viaE�A? al vinificatorului. O viaE�A? petrecutA? prin viile E�i cramele celor mai renumite podgorii din lume. O cA?lA?torie de mii de kilometri, ajunsA? la apogeu la Tohani, E�i care continuA? sA? se scrie A�ntr-una dintre cele mai frumoase podgorii din RomA?nia.

a�?Orice lucru devine memorabil E�i mult mai valoros A�n momentul A�n care se A�ncarcA? de semnificaE�ii suplimentare E�i, pe cA?t posibil, relevante pentru oameni. Iar acest lucru se aplicA? din plin vinului, un produs ce A�ncepe sA? trA?iascA? abia atunci cA?nd A�nceteazA? sA? mai fie doar un produs E�i se A�ncarcA? de poveste, de experienE�A?, de un context emoE�ionant. Siel, la fel ca toate vinurile Tohani, este mult mai mult decA?t un produs. Este un vin obE�inut A�ntr-un context remarcabil, dintr-o relaE�ie remarcabilA? a�� cea a unui oenolog sud-african care a strA?bA?tut jumA?tate de glob E�i a ales sA? facA? vin aici, la Tohania�? – A�Virgil MA?ndru, proprietar Tohani RomA?nia.

Noul vin al Tohani RomA?nia este, fA?rA? A�ndoialA?, un vin cu E�i despre suflet. Produs din 7 soiuri de struguri albi, Siel lanseazA? un trend nou A�n piaE�A?: vinuri echilibrate cu arome moderne, ce reflectA? stilul de lume nouA? al oenologului Albertus Van Der Merwe.

Printre aromele de fructe exotice, pline E�i rotunde, se afiE�eazA? discret o floralitate vA?raticA? de tei, cu note de gutui E�i polen. Gust ce aminteE�te de varA?, unde soiurile autohtone canalizeazA? traficul aromelor spre o experienE�A? sonzorialA? plinA? E�i intensA?.

JudecA?nd dupA? reacE�ia din piaE�A?, consumatorul romA?n este pregA?tit pentru a experimenta un altfel de vin, cu o altfel de poveste. Un cupaj din E�apte soiuri de struguri este cu siguranE�A? ceva surprinzA?tor, o caracteristicA? de care producA?torul din Dealu Mare nu se fereE�te deloc. a�?Schimbarea, atunci cA?nd vine la momentul potrivit E�i este susE�inutA? de calitate, este un motor al evoluE�iei, de ce ne-am limita doar la ce E�tie piaE�a? Hai sA? propunem E�i sA? A�nvA?E�A?m lucruri noi!a�? mai spune Virgil MA?ndru.

O direcE�ie A�n care proprietarul Tohani este A�n A�ntregime susE�inut de spiritul de lume nouA? E�i de experienE�a de viaE�A? a oenologului.

a�?Povestea mea nu este una nemaiauzitA?. PA?nA? la urmA?, cu toE�ii ne cA?utA?m calea E�i locul acela A�n care sA? ne simE�im A�mpliniE�i. Eu A�nsA? am avut norocul sA? gA?sesc ceea ce am cA?utat. Sigur, l-am gA?sit la mii de kilometri distanE�A? de Africa de Sud, E�i nu e simplu sA? fii la Tohani E�i sA? ai dorul Stellenbosch-ului, sau sA? fii A�n deE�ert E�i sA? simE�i dorul de Tohani. De aceea am creat Siel: sA? aduc A�mpreunA? Tohaniul E�i Africa de Suda�?, spune Albertus Van Der Merwe, oenolog Tohani RomA?nia.

Acesta este Siel. Un vin despre cA?lA?toria A�n cA?utarea sensului, a sinelui E�i a sufletului. Este un vin-experienE�A?, clA?dit pe o poveste universalA?, poveste care, de aceastA? datA?, se A�ncheie E�i reA�ncepe fericit chiar aici, A�n RomA?nia. La Tohani.

Din 1773, Tohaniul a atras oameni pasionaE�i, care au iubit via, au A�nE�eles-o E�i i-au amplificat forE�a creatoare. De aici, din inima Dealului Mare, de peste 200 ani, se creeazA? vinuri. De-a lungul timpului, toate vinurile au stat sub semnul pasiunii, mA?iestriei E�i al respectului pentru naturA?, bucurA?ndu-se de o apreciere specialA? A�n RomA?nia E�i de o amplA? recunoaE�tere internaE�ionalA?. Tohani RomA?nia – Vinuri de creaE�ie: www.tohaniromania.com

Informatii suplimentare: tohani.events@gmail.com / 0721.489.792

Video & Production credits: Mediaholic Studio. R: Razvan Marinescu

Cum ti se pare?