SingurA?tatea E�i tristeE�ea mi-au luat sfA?rE�it. Un nevrednic a�?La mulE�i ani!a�? agrointeligenE�ilor cu supervinuri

a�?La mulE�i ania�? proiectului Supervinuri.ro, pus zilele trecute A�n operA? de cA?tre echipa Agrointeligenta.ro, sub bagheta managerului de proiect Cristi GreE�cu (de data asta, E�i A�n ipostaza de editorialist, nu doar om de spectacol la Divertis E�i Distractis)!

Sincer, mi-ar fi plA?cut sA? le fac aceastA? urare A�n mod colegial (aE�a cum am mai fA?cut-o E�i altor iniE�iative de gen), dar se pare cA? nu am cum, deoarece ei sunt de pA?rere cA? a�?pA?nA? acum nu a existat niciun proiect media care sA? A�E�i propunA? (mA?car) sA? vorbeascA? omului obiE�nuit despre vinuri, crame E�i podgorii (…). Nu existat o platformA? de comunicare A�n care opiniile, informaE�iile, sfaturile, experienE�a celor care fac struguri, A�i proceseazA? E�i mai apoi rafineazA? vinul sA? fie gA?zduite inteligent E�i eficienta�?.

Sigur, astea sunt afirmaE�ii pe care le dezmoE�teneE�te cu o nepA?sA?toare brutalizare a logicii, imediat mai jos, chiar autorul lor, Vlad Macovei: a�?presa de vin (cum sunA? astaa��) s-a miE�cat pA?nA? acum A�ntre niE�te note de degustare, ceva pairing E�i PR. E?i foarte multe pA?reria�?. Cum o fi posibil ca ceva care a�?nu a existata�? sA? se fi a�?miE�cata�?, mA? depA?E�eE�te buy ginseng rootlets for planting … dar e pA?rerea omului E�i, cu siguranE�A?, e A�ndreptA?E�it sA? aibA? una, sau chiar mai multe, fie ele E�i contrare – deE�i lui a�?pA?rerilea�? i se par ceva… criticabil, din cA?te A�nE�eleg citindu-l mai sus.

AE�adar – deE�i Vinul.Ro nu se ridicA?, aparent, la nivelul perceptibil de cA?tre radarul Supervinuri.ro ca o iniE�iativA? media despre vinuri (E�i / sau nu prestA?m suficient de a�?inteligent E�i eficienta�? dupA? standardele lor), astfel A�ncA?t sA? fim vrednici sA? ne considere colegi – le fac, totuE�i, urarea de bine A�n calitate de simplu cititor, observator al pieE�ei de profil. Sper sA? o primeascA? mA?car aE�a. E?i mai sper cA? clienE�ii pe care A�i vizeazA? sA? nu le sesizeze scA?pA?rile de informare E�i de logicA? (dacA? totuE�i au fost convinE�i cA? e un proiect bun E�i meritA? sA? „se bage”, pot vedea aici cine sunt cei de la Supervinuri). pills online

cheap diarex pro Pentru cei interesaE�i, potrivit fondatorului, Vlad Macovei, proiectul Supervinuri.ro are ca obiective (am spicuit eu) a�?sA? comunice plA?cut E�i frumos cu cei care sunt sau vor sA? devinA? iubitori de vin E�i sA? ofere un schimb de idei E�i informaE�ii pentru profesioniE�tii din vin E�i viticulturA?. DacA? ne E�inem de plan asta A�nseamnA? cA? vom deveni proiectul media de vin E�i viticulturA? cu cea mai mare audienE�A? (…). Campanii de comunicare, promovarea vinurilor romA?neE�ti, un milion de afiE�A?ri A�n maxim un an E�i televiziune social-media de vin E�i viticulturA?a�?.

Pentru cei interesaE�i de Vinul.Ro – chiar dacA? informaE�iile nu sunt aduse la zi (sA? fim iertaE�i, nu eram chiar pregA?tiE�i sA? trebuiascA? sA? dovedim cA? existA?m) – un articol care poate fi gA?sit uE�or E�i cu Google: a�?13 ani despre vin, nouA? ani online E�i 7 ani de reviste tipA?rite. Vinul.Roa�?. De atunci au mai trecut trei ani!

E?i, ca sA? nu ratez o ocazie sA? ne mai promovA?m (poate aE�a o sA? afle mai multA? lume cA? existA?m), am plA?cerea sA? vA? anunE� cA? A�n cel mult 2 sA?ptA?mA?ni va apA?rea pe piaE�A? volumul a�?Gastronomie romA?neascA? A�n secolul XXIa�?, urmare a unui demers de recuperare E�i punere A�n valoare a tradiE�iilor culinare autohtone din care a fA?cut parte E�i primul Congres naE�ional de gastronomie E�i vinuri din RomA?nia, la care Vinul.Ro a fost iniE�iator. E?i care s-a soldat E�i cu un Manifest interesant de citit (pA?rerea mea).
http://ifnurcahyo.staff.mipa.uns.ac.id/2018/03/19/best-depression-medicine-for-teens/

Dincolo de toate astea, mai precizez doar cA? am speranE�a cA? lucrurile, A�n cazul Supervinurilor, nu vor ajunge aE�a cum spune fostul nostru coleg Radu Rizea A�ntr-un articol publicat la ei: a�?Lumea vinului nostru pare a fi devenit cea mai mare aglomeraE�ie de mici dumnezei din lume. NicA?ieri nu mai gA?seE�ti atA?ta lipsA? de solidaritatea�?

Cum ti se pare?