Tu E�tii de ce vinurile bune se beau dupA? o etichetA??A�

Nu, de data asta n-o sA? spun nimic despre aerare, decantare, temperaturA? de servire sau despre importanE�a paharelor potrivite, atunci cA?nd bei un vin. Ci o sA? te A�ntreb, pur E�i simplu, dacA? tu E�tii cum A�E�i alegi un vin. Nu cum ar trebui sA?-l alegi, ci cum ajungi sA? o faci, pur E�i simplu. Pills

Chiar, E�tii? Eu am aflat cA? existA? o E�tiinE�A? A�n spatele deciziei tale. De care uneori nici nu eE�ti conE�tient. De-aia mA? grA?besc sA? te fac pA?rtaE� E�i pe tine.

Dar mai A�ntA?i, puE�inA? istorie. Cheap a�?Etichetologiea�? (Etiquettology, A�n original) se numeE�te (neoficial) E�tiinE�a, iar la anul va A�mplini 25 de ani A�n RomA?nia. AZntemeietorii ei se numesc Markus Stampfl, antreprenor din Germania ajuns aproape A�ntA?mplA?tor la noi, E�i Rolf (iar mai tA?rziu cel de-al doilea Reichle – Mario -A�A�n imaginea de mai sus cu pulover), din ElveE�ia, specializaE�i A�n domeniul maE�inilor de tipA?rit. Ulterior, li s-a adA?ugat a�?A�nA?lE�imea saa�? Cristi PA?durariu purchase charboleps (foto sus, A�n deschidere), cel responsabil E�i de dezvoltarea business-ului A�n BucureE�ti, A�ncepA?nd cu 1999. Locul naE�terii acestei ramuri A�n RomA?nia? IaE�i, tipografia IPPU Packaging – pA?storitA? cu mA?ini de fier E�i zA?mbet sincer de E�efa de producE�ie Simona Szinner Bercaru (pe care – de simpaticA? ce e – am simE�it nevoia s-o pozA?m pe un palet ridicat A�n aer de un stivuitor hidraulic – mai jos).

Am petrecut o zi A�ntreagA? cu oamenii A?E�tia, am povestit despre vA?cuE�a de pluE� din biroul lui Markus (A�n imaginea de mai jos), despre A�nceputurile business-ului, despre uimirea lui Cristi faE�A? de a�?primele cauciucuri de iarnA?a�?, despre cum s-a angajat la un moment dat la ei un a�?infiltrata�? de la concurenE�A?a�?. Cu poveE�ti, cu glume E�i rA?sete…. E�i cu o dedicare faE�A? de meseria pe care o fac cum rar am mai vA?zut. Ei mi-au povestit multe, eu am selectat cA?teva care mi s-au pA?rut relevante.

Cine A�nseamnA?, cu adevA?rat, eticheta?

Am fost sA?-i vizitez pe a�?etichetologiia�? de la IPPU Packaging E�i – ei, bine! – am niE�te rA?spunsuri interesante (dincolo de deja antologicele A�ntrebA?ri a�?Daa�� ce naiba e cu tine, te-ai stricat la cap?a�? pe care Markus le-a primit de la prietenii germani cA?nd au auzit sA? se mutA? A�n RomA?nia).

Totul nu A�ncepe de la ochi, aE�a cum te-ai aE�tepta. Ci de la creier! Creierul deE�inA?torilor de branduri (de vin, A�n cazul nostru, dar E�tiinE�a etichetei evident cA? nu se opreE�te la ei).

Dintre cei a�?mulE�i chemaE�i, puE�ini aleE�ia�? sA? activeze A�n domeniu, doar aceia care A�E�i creioneazA?, mental, respect – faE�A? de munca, faE�A? de produsul propriu E�i faE�A? de consumatorii acestuia – rezistA?. Iar eticheta, A�n cazul vinului, A�ntruchipeazA? – pe un pA?trA?E�el de hA?rtie (sau alte suporturi, gen folie transparentA? sau folie metalicA? gravatA? etc) – tocmai respectul pe care deE�inA?torul brandului A�l acordA?, prin produs, propriei munci E�i consumatorului. DacA? vezi etichete a�?sA?rmanea�?, desenate parcA? de un copil stA?ngaci A�n pauza dinainte de ora de desen, cam A�nE�elegi cu ce ai de-a face. E?i e mai sigur sA? te gA?ndeE�ti bine A�nainte sA? cumperi.

Pe de altA? parte, existA? E�i cei care A�nE�eleg importanE�a aspectului, dar tind sA? A�l supraliciteze, ca pe o momealA? lucitoare, pentru prins A�n plasA? naivi: pe A?E�tia A�i detectezi, de regulA?, dupA? cA?t de mult bling-bling auriu folosesc pe etichetele unor vinuri altminteri ieftine, cu sticle de calitate proastA?, cu deformA?ri E�amd. Unii acordA?, deci, o mare importanE�A? a etichetei – cu scopul de a a�?lua ochiula�?… iar tu trebuie sA? fii atent E�i la celelalte detalii: cA?t de bunA?, calitativ, este hA?rtia pe care e tipA?ritA?, cA?t de bun este adezivul (sA? nu rA?mA?i cu sticla cA?zutA? E�i cu eticheta lipitA? A�n palmA? dupA? ce sticla a stat 20 de minute A�n frapierA?), cA?t de bine sunt potrivite culorile… Ceea ce ne duce la urmA?torul aspect pe care ar fi bine sA?-l reE�ii!

Tipografii serioE�i nu doar imprimA?, ci E�i sfA?tuiesc!

ExistA? etichete E�i etichete (da, E�tiu cA?t de a�?gA?galnica�? sunA?, dar e important): fA?rA? respectul despre care vorbeam mai sus, deE�inA?torii brandurilor nu ajung decA?t accidental sA? lucreze cu profesioniE�ti, atunci cA?nd se apucA? sA?-E�i facA? etichetele. AZncredinE�eazA? designul unor oameni cA?t mai ieftini, aleg pentru producE�ie materialele cele mai ieftine E�i adeseori nepotrivite, nu se lasA? sfA?tuiE�i de cei care se pricep E�amd.

Furnizorii serioE�i deE�in tehnologie de ultimA? orA? (la IPPU eu am vA?zut vreo opt maE�ini de tipA?rit mari cA?t o locomotivA? fiecare, E�i sunt sigur cA? mi-au scA?pat altele), lucreazA? A�ndeaproape cu producA?torii de hA?rtie, au acces la toate noutA?E�ile dezvoltate de aceE�tia, folosesc E�i alte materiale rezultate din tehnologiile moderne, dispun de maE�ini de tipA?rit performante E�i de un control de calitate atent E�i permanent. DeE�in propriile departamente de pre-press E�i chiar creaE�ie, care valideazA? designurile ce urmeazA? sA? fie tipA?rite E�i pot propune A�mbunA?tA?E�iri A�n funcE�ie de experienE�a trecutului E�i E�inA?nd cont de cele mai noi tehnologii disponibile, pot avertiza din timp cu privire la eventuale neajunsuri tehnice ale unor creaE�ii.

Nu e vorba numai de tipar E�i tehnologia de imprimare, preE� E�i termen de livrare – ci de o A�ntreagA? E�tiinE�A? colateralA?, care vine odatA? cu acestea. AZn spatele unei etichete bune, care promoveazA? un vin bun, produs de o cramA? serioasA? E�i respectabilA?, e o A�ntreagA?… etichetologie! De-aia e bine sA? E�tii toate astea E�i sA? fii atent E�i tu la ce cumperi.

IPPU Packaging – care a tipA?rit, A�n cei 25 de ani de activitate, o suprafaE�A? de etichete egalA? cu suprafaE�a PloieE�tiului – este partenerul revistei noastre E�i a acordat, cu ocazia decernA?rii Premiilor de excelenE�A? Vinul.Ro, douA? premii speciale, constA?nd A�n creaE�ia E�i realizarea unor seturi de etichete pentru game noi de la douA? crame care s-au distins prin rezultatele obE�inute la concursul nostru: Licorna Winehouse, din Dealu Mare, E�i Liliac Winery, din BatoE� (Transilvania). De asemenea, IPPU Packaging tipA?reE�te E�i medaliile autocolante Vinul.Ro pe care producA?torii de vin premiaE�i le lipesc pe sticlele poziE�ionate la rafturile magazinelor.

a�?Unul dintre avantajele specializA?rii noastre pe domeniul vinului este acela cA? deE�inem aproape mereu A�n stoc toate materialele necesare pentru tipA?rirea multiplelor tipuri de etichetea�?, mi-a spus Mario Reichle. La rA?ndul sA?u, Cristi PA?durariu crede cA? un mare avantaj al IPPU Packaging ca lider A�n domeniu este cA? oamenii lui E�tiu nu doar despre tipar, ci E�i dspre vinuri, fiind astfel A�n mA?surA? sA? propunA? clienE�ilor soluE�iile tehnice cele mai bune.

Recent, succesul i-a fA?cut pe cei de la IPPU sA? achiziE�ioneze o companie similarA? A�n sudul Germaniei, pentru a deservi mai uE�or de acolo clientela pe care o aveau A�n vestul Europei E�i pentru a o dezvolta. order lasunadi

Cum ti se pare?