Spirit rebel, cu drag de literatură, rock și vin, a renuntat la ASE. Azi e responsabil de vinificaţia colosului vrâncean

Tatăl său ar fi vrut să fie ofițer, mama lui îl vroia preot, iar studiile superioare și le începea la Academia de Studii Economice din București; spirit rebel, însă, cu drag de literatură, muzică rock și vin, după cum singur se descrie, nu era deloc cu inima împăcată aici, așa că renunța la facultate în anul al treilea. Când a aflat că poate studia efectiv din școală vinul, a început colegiul de profil la USAMV București, urmând imediat Facultatea de Horticultură. De aici avea să se contureze, practic, cariera lui Nicu Mateescu, omul care, astăzi, are în grija sa toată vinificația colosului Vincon Vrancea (1.400 ha de viță de vie în podgoriile Huși, Panciu, Odobești și Cotești și nu mai puțin de 11 crame).

Publicitate
Vinarte

“Tot timpul, când vorbim despre vin, se face referire la distincții și medalii; într-adevăr, ne mândrim că produsul muncii noastre ‘livrează’ rezultate, dar realizare este fiecare sticlă de vin ce pleacă din raft către consumator; e cel mai important semn de apreciere pe care îl poate primi o companie și o echipă, deoarece omul care a cumpărat-o ți-a dat un semn de încredere – că tu și echipa munciți bine.”
Nicu Mateescu

Nicu Mateescu a devenit director de producție – vinificaţie la Vincon în anul 2012, însă se află aici de peste 11 ani. A fost, pe rând, inginer de producție, apoi inginer coordonator de îmbuteliere, director de mentenanță și director adjunct de producție – vinificaţie. Înainte de Vincon, a lucrat la Bachus Buzău, iar cunoștințele și le-a aprofundat cu o serie de cursuri de specialitate urmate la ADAR și Wine – in – Bussines – WSET, precum și cu alte cursuri tangențiale domeniului vinificaţiei, urmate la Camera de Comerț și Industrie Bucureşti, COMETAM și Academia Accor.

Publicitate
IPPU

Ne-a povestit că vinul era parte din viața familiei lui de când era copil, pentru că ai lui mergeau la cules de struguri în podgoria Sadova – Corabia, centrul viticol Jirlău, o zonă în care, cândva, se făceau vinuri bune, distrusă, din păcate, astăzi. După absolvirea celor două instituții superioare de specialitate în domeniul vinificaţiei, Nicu Mateescu și-a început cariera în Centrul Viticol Pietroasele, așa că nu este de mirare că Tămâioasa Românească rămâne unul dintre soiurile lui de suflet şi ne spune că este tare mândru de Tămâioasa pe care o face acum pentru Vincon Vrancea. Alte vinuri dragi lui sunt primul rose al companiei, făcut la Tâmboiești în anul 2008, din Merlot, Muscat-ul sec din 2011, premiat cu medalie de aur la concursul de profil de la Bruxelles, rose-ul din Cabernet Sauvignon pe care l-a descoperit mai aromat la Huși față de cel din Cotești și, nu în cele din urmă, Feteasca Neagră, pe care o descrie ca “un soi destul de fragil, dar atât de frumos” și din care a rezultat vinul brand-ului premium Mirabilis Machina.
p6

Deși a avut de-a lungul timpului o serie de succese notabile cu vinurile companiei Vincon, Nicu Mateescu spune, fără falsă modestie, că nu îi place să vorbească despre el, ci preferă să muncească în continuare şi să lase aprecierile celorlalţi să îl caracterizeze; subliniază, însă, că toate realizările sale de până acum au fost posibile cu sprijinul colegilor de la Vincon şi, totodată, spune că le este recunoscător oamenilor care i-au influențat paşii în carieră: “dragul și regretatul profesor Viorel Stoian” și “omul care l-a susţinut tot timpul, doamna Luchi Georgescu” (proprietara Vincon), precum și soția și fiul său, care i-au înțeles “alergătura” permanentă printre podgoriile și cramele din Vrancea.

Vincon România
• Numele firmei: SC Vincon Vrancea SA
• Adresă: str. Avântului, nr. 12, Focşani, cod postal 620075
• Deţine 10 centre de vinificaţie în jud. Vrancea şi Crama Huşi în jud. Vaslui
• Mărci comerciale
– Super Premium: Mirabilis Machina, Ambrosio, Rose Far Niente, Rose Verite, Comoara Pivniţei Vinoteca
– Premium: Egregio, Oenoteca, BDGR, Casa Vrancea
– Upper Mainstream: Beciul Domnesc
– Lower Mainstream: Două Vorbe, 7 Păcate, Viţă Românească, Karpaten Berge, Macho
– Upper Economy: Galbenă de Odobeşti, Proles Pontica, Doi Cocoşi, Ciocârlia, BIB, Premiat
– Lower Economy: Muscatel, Vin de Petrecere, Vin de Evenimente, Podgoriile Vrancei, Golden de Odobeşti
• Suprafață de viță de vie în exploatare pentru struguri de vin: 1.476 ha
• Caracterizări plantaţii:
– Podgoria Huşi. Solurile formează un înveliş destul de variat tipologic. În distribuţia lor se poate urmări o zonalitate altitudinală de la molisolurile stepei şi silvostepei (cernoziomuri, cernoziomuri levigate, soluri cenuşii), la argiluvisolurile etajului forestier (soluri brune, brune podzolite şi insular podzolice). Cernoziomurile levigate şi solurile cenuşii – cele mai răspândite în zonă sunt şi cele mai valoroase pentru plantaţiile viticole. Altitudinea alternează şi se pun în contact subunităţi distincte: una deluroasă în jur de 300 m alt. şi una colinară depresionară cu medie altitudinală de 150 m. Relief: succesiune de coline larg rotunjite, orientate NV-SE.
– Podgoria Panciu. Textura solurilor le asigură terenurilor proprietăţi fizico-chimice şi hidrofizice favorabile pentru această cultură: porozitate, afânare, permeabilitate, structurare glomerulară şi drenaj vertical bun al apelor din precipitaţii, ce conduce la reducerea incidenţei bolilor criptogamice şi asigură o prelucrare relativ uşoară a terenurilor cu vie. Cea mai largă dezvoltare o au molisolurile (cambice şi argiloiluviale) şi solurile de pădure. Relief dispus în două subunităţi funcţional-piemontane: Câmpia piemontană înaltă şi Câmpia piemontană joasă până la lunca Siretului, domeniu de maximă dezvoltare a viticulturii, în special prin alternanţa altitudinilor şi a expoziţiilor.
– Podgoria Odobeşti. Soluri nisipuri şi pietrişuri proluvio-deluviale, acoperite de o cuvertură de depozite loessoide, alcătuind un complex detritic pleistocen, ce repausează pe o alternanţă de marne, argile şi nisipuri marine pliocene. Relief: o treaptă unitară de glacis deluvio-proluvial, relativ uniform înclinată la 300 m V şi 100 m E, respectiv de la baza versantului Măgura Odobeşti la fruntea taluzului ce face legătura cu Câmpia Română. Datorită condiţiilor pedoclimatice şi solului cu aciditate ridicată, vinurile au prospeţime şi fructozitate.
– Podgoria Cotești. Soluri: alternanţe de nisipuri, pietrişuri piemontane, pleistocen inferioare şi medii, acoperite de o mantie de loessoide, luto-nisipoase. Această depunere continentală pleistocenă se suprapune sedimentelor marine pliocene argilo-nisipo-mărnoase. Relief cu spaţii interfluviale largi, cvasiorizontale cu expunere majoritară spre S şi E, chiar şi versanţii expuşi spre N sunt suficient insolaţi fiind adecvaţi viţei de vie. Podgoria are aspect bandiform cu orientare N-S, între Valea Milcovului şi Valea Ramnei. Podgoria marchează zona de tranziţie piemontană şi bio-pedo-climatică dintre Câmpia Română la E (sub 100 m) şi Subcarpaţii de curbură la V (Dealu Deleanu 698 m şi Dealul Căpăţânei 592 m) la peste 300 m altitudine abs.
• Sistem de conducere pe semitulpină; tipuri de tăiere pe cordon unilateral speronat şi tăiere în Guyot.
• Soiuri: Fetească Regală, Fetească Albă, Galbenă de Odobeşti, Şarbă, Riesling (Italian & Rhin), Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Tămâioasă Românească, Traminer Roz, Busuioacă de Bohotin, Pinot Noir, Merlot, Fetească Neagră, Cabernet Sauvignon
• Capacitate cramă: 400.000 hl
• Oameni. Director General: Luchi Georgescu. Director Vinificaţie: Nicu Mateescu
• Tursim enologic. Degustare la Cârligele şi vizite la Beciul Domnesc. Spaţii de cazare proprii nu sunt disponibile, dar se poate oferi suport pentru cazare în zonă. Contact pentru preţuri şi detalii: Corina Nedelcu, tel.: 0745.101.131
• Contact: SC Vincon Vrancea SA, tel.: 0237.222.100, fax: 0237.221.574; e-mail: office@vinconromania.com.
http://www.vincon.ro sau http://www.vinconromania.com