Artistul lunii A�n Vinul.Ro: Andreea Bogdan! O gA?siE�i E�i la Marche de Noel A�n BucureE�ti, 9-10 decembrie

Pe Andreea Bogdan deja o cunoaE�teE�i, dacA? urmA?riE�i Vinul.Ro sau site-ul cheap haldol classification Gastronomie-Romaneasca.ro. Este autoarea majoritA?E�ii pozelor cu mA?ncA?ruri din toatA? E�ara la care v-a lA?sat gura apA?. Dar – pentru cA? noi am cunoscut-o mai bine, E�i suntem convinE�i cA? e mai mult de E�tiut despre Andreea decA?t se vede din fotografiile cu mA?ncare – am decis s-o aducem A�n faE�a voastrA? E�i cu alte faE�ete ale activitA?E�ii ei.

Publicitate
Domeniul Bogdan

E?i am invitat-o sA? devinA? o permanenE�A? A�n paginile revistei noastre (vedeE�i pA?nA? la sfA?rE�it).

– Andreea, cine eE�ti E�i cu ce te ocupi cA?nd nu bA?ntui prin E�arA? cu echipa Vinul.Ro care scotoceE�te dupA? gastronomie romA?neascA? de secol XXI?

Mi-e greu A�ntotdeauna sA? rA?spund la A�ntrebarea asta, fiindcA? mA? preocup de lucruri diferite. Am ajuns, recent, la concluzia cA? m-ar descrie cel mai bine cuvA?ntul a�?generalista�?. AZmi place sA? jonglez cu diferite activitA?E�i, dar cred cA? toate au A�n comun creativitatea. Sunt fotograf – A�n special de modA? – cu un Master A�n designul de bijuterii obE�inut la Londra – E�i recent am creat o colecE�ie de haine A�mpreunA? cu prietena mea Crina Bulprich E�i o colecE�ie mititicA? de genE�i de rA?chitA? A�mpreunA? cu Florina DascA?l E�i cA?E�iva artizani transilvA?neni. Dincolo de astea, sunt un avid colecE�ionar de lucruri vintage.

Publicitate
IPPU

Andreea Bogdan,
fotografiatA? A�ntr-o pauzA? de acE�iune
pentru Style du Monde

– Unde vedem mai multe detalii, unde aveE�i ceva de vA?nzare?

ColecE�ia creatA? A�mpreunA? cu Crina e un proiect foarte drag, pe care l-am A�nceput – ca multe alte lucruri bune – la o ceaE�cA? de cafea. O cunoscusem pe ea prin lentila aparatului de fotografiat, cA?nd pozasem colecE�ia ei anterioarA?, la festivalul Zain de anul trecut, de la Cluj. AZmi plA?cuserA? foarte mult creaE�iile ei, E�i cA?nd s-a ivit ocazia sA? lucrA?m A�mpreunA? am fost foarte nerA?bdA?toare. Am lansat colecE�ia noastrA? la ediE�ia de anul acesta a Zain – E�i a fost prezentatA? sub forma unui spectacol de teatru E�i modA? regizat de prietenul meu Mihail Onaca. Tocmai am terminat de fotografiat E�i toate creaE�iile vor fi disponibile A�n curA?nd pe Cajun.ro, iar eu E�i Crina vom veni la BucureE�ti, pentru a�?Marche de Noela�? – tA?rgul cadourilor de designer care va avea loc A�n 9-10 decembrie la Casa Universitarilor. VA? invit sA? treceE�i pe-acolo!

– Faci fotografii de modA?. Pentru cine, cu cine, de ce? Ce te recomandA?, crezi, pentru aE�a o activitate importantA?, A�n ochii multora dintre conaE�ionalii noE�tri?

Am A�nceput sA? fac poze de stret style la SA?ptA?mA?na Modei de la Londra, A�n 2013. De-atunci am intrat A�ntr-un soi de a�?rollercoaster creativa�? care m-a purtat prin mai multe E�A?ri, fA?cA?nd fotografii pentru GQ SUA, Glamour, Grazia Italia, Bloomberg E�i Elle – ca sA? numesc doar cA?teva. Am lucrat, de asemenea, pentru cA?teva case de design – cel mai recent, A�n septembrie, la Milano, unde am fost fotograful pentru social media al Fendi, una dintre cele mai cunoscute case de creaE�ie din lume. Fotografiez atA?t street style – acel gen de oameni foarte bine A�mbrA?caE�i care asistA? la spectacolele de modA? – cA?t E�i a�?din spatele sceneia�? – unde surprind un crA?mpei din zgomotul E�i agitaE�ia mai puE�in vA?zute de public. Sigur, fac E�i sesiuni de fotografie de modA? clasicA?, aE�a numitele editoriale. Cine e interesat, poate gA?si o parte din aceste imagini pe website-ul meu, www.andreeabogdan.co.uk sau pe contul de Instagram/andreea_bogdan/ Cheap .

– M-am E�A?cA?nit tot auzind despre „vintage” (E�i nu doar de la tine). Ce e, mai exact, acest „vintage” – E�i de ce ne-ar interesa pe noi? Mai ales aici, A�n RomA?nia, care abundA? de magazinele cu vechituri de prin toatA? Europa E�i unde, altminteri, snobismul e la putere: „vintage” e pentru bogaE�i care vor sA? parA? sA?raci sau pentru sA?raci pur-sA?nge? Sau pentru cine?

Pentru mine, a�?vintagea�? e o pasiune veche cA?t jumA?tate din viaE�a mea. Am colecE�ionat haineA� E�i obiecte vintage A�ncA? de cA?nd eram foarte tA?nA?rA? E�i mergeam cu mama sA? a�?vA?nA?ma�? astfel de a�?comori ascunsea�?. AZn RomA?nia, pentru o vreme, a�?vintagea�? E�i a�?second handa�? s-au A�ngemA?nat E�i au fost A�ncA?rcate cu un fel de stigmat social: dacA? intrai A�ntr-un magazin second hand, A�nsemna cA? eE�ti sA?rac. Dar cred cA?, A�ncet-A�ncet, ne-am depA?rtat de aceastA? percepE�ie. E?i e bine de E�tiut cA? a�?vintagea�? A�nseamnA? sA? aibA? cel puE�in 30 de ani vechime, aE�a cA? nu toate hainele second hand pot fi numite aE�a. Eu am o oarecare nostalgie faE�A? de timpurile trecute E�i cred cA? hainele vintage au puterea sA? pA?streze E�i sA? transmitA? ceva din sufletul proprietarului iniE�ial. AE�a cA?, pentru mine, hainele vintage au ataE�atA? o poveste – una pe care hainele a�?fast fashiona�? nu o au.

– De la tine am auzit pentru prima datA? despre „street style”, de la alE�ii am auzit cA? „oamenii din RomA?nia sunt foarte frumoE�i”. Este motivul pentru care te-am invitat sA? susE�ii A�n fiecare lunA?, dacA? vrei, o rubricA? de fotografii „street style fashion” A�n revista noastrA?, ca sA? arA?tA?m cA?t de frumoE�i E�i de bine A�mbrA?caE�i sunt romA?nii. Ce ai de spus A�n apA?rarea ta?

flonase buy canada
Mi-ar plA?cea mult sA? mA? ocup de un context puE�in mai amplu, sA? nu fie doar street style – pentru cA? nu E�tiu dacA? este de un interes atA?t de mare A�n RomA?nia. Mi-ar plA?cea sA? fie, eventual, E�i portrete ale unor oameni creativi – E�i, dacA? e sA? mergem sub o umbrelA? de a�?oameni fainia�?, atunci ar putea sA? fie E�i o dozA? de fashion, dar nu numai.

* Fotografiile care ilustreazA? acest interviu provin din arhiva Andreei Bogdan