Bilanțul proiectelor POSDRU derulate de Vinexpert: peste 1.200 de tineri fac mai ușor tranziția de la școală la economia reală

În prima jumătate a lunii decembrie, Vinexpert a prezentat public, în cadrul unor conferințe de presă, bilanțurile activităților din cele trei proiecte finanțate cu fonduri europene POSDRU și derulate în parteneriat cu Academia de Studii Economice București și cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București. Obiectivul proiectelor a fost să-i înarmeze pe tineri cu seturi de cunoștințe și competențe practice care să-i ajute să-și găsească mai ușor un drum către o carieră legată de “noua economie” pe care o reprezintă industria vinului (și nu numai) de la noi din țară. În total, peste 1.200 de studenți înregistrați în sistemul național de învățământ superior au beneficiat de stagiile de pregătire practică, de evaluările și de îndrumările tutorilor implicați în cele trei proiecte – profesioniști cu rezultate certificate în domeniile de activitate în care i-au instruit pe studenți. Un semn că proiectele au fost de interes mare pentru beneficiari l-a constituit depășirea numărului de tineri care au participat și finalizat toate fazele de derulare ale proiectelor. “Marketingul și promovarea produselor românești – competențe practice într-o carieră de perspectivă” (Contractul de finanțare nr 156065) , care era prevăzut să instruiască 200 de studenți de la ASE, a totalizat în final 205 de participanți. “Marketingul și promovarea vinurilor românești – o carieră într-un domeniu de perspectivă” (Contractul 132383), prevedea instruirea a 600 de studenți, dar și-a depășit obiectivul, 649 de studenți de la ASE luând parte la proiect. Și “Competențe pentru promovarea produselor românești – practică într-un domeniu de perspectivă” (Contractul de finanțare nr 155932), care prevedea 400 de studenți de la USAMV, a înregistrat 420 de participanți. Potrivit promotorului celor trei proiecte, dar și potrivit beneficiarilor implicați – dintre care unii au fost prezenți la conferințele de presă – în urma derulării acestora au avut de câștigat în primul rând studenții care au parcurs stagiile și evaluările cuprinse în programe, deoarece au avut ocazia să dobândească noi cunoștințe și competențe practice menite care să-i ajute să-și înceapă o carieră, dar și operatorii economici din domeniul producției și comerțului cu vinuri (distribuitori, magazine, hypermarketuri) și din domeniul HoReCa. Mai multe detalii, pe www.vinlapractica.ro

Publicitate
e-vinul.ro