Citizen of the Month: Chef of Kane, Alexandru Iacob

Chef Alexandru Iacob

Kane s-a redeschis, iar bucA?tA?ria restaurantului are la bazA? douA? principii: sezonalitate E�i regionalitate. Ambele puncte au fost incluse A�n ,,Manifestul pentru gastronomia E�i vinurile din RomA?niaa�?, lansat la primul Congres de Gastronomie E�i Vin din RomA?nia, co-organizat de revista noastrA?.

Publicitate
Vinarte

Chef Alexandru Iacob este tA?nA?r, dar are o experienE�A? remarcabilA?. Pentru mulE�i, este cA?E�tigA?torul Top Chef, emisiune difuzatA? la o mare televiziune privatA?, din RomA?nia, dar pA?nA? sA? ajungA? aici a fost nevoie de multA?, multA? muncA?. A�Stilul avangardist A�l reprezintA?, dar fA?rA? A�ndoialA? ,,Master-ul de la Basque Cullinary Centera�? a cA?ntA?rit mult A�n evoluE�ia lui Chef Alexandru Iacob. DupA? Alexandru, „este un fel de Mecca al pasionaE�ilor pills online a�?.

PA?nA? sA? ajungA? head chef la Kane Seasonal Bistro, Alexandru a lucrat la Domeniul Manasia, unde A�E�i cultivA? propriile zarzavaturi. La Kane Seasonal Bistro, 80 la sutA? dintre ingredientele utilizate, provin de la producA?tori locali, pe care Alexandru a avut rA?bdarea sA? A�i caute de cA?nd a revenit A�n RomA?nia.

Publicitate

DupA? Alexandru, gastronomia romA?neascA? poate fi scoasA? din prezentarea clasicA? E�i dusA? pe un tA?rA?m avangardist. ,,ToatA? lumeaA� gA?teE�te acasA? salatA? Boeuf sau saramurA? de peE�te de DunA?re, cu atenE�ie E�i inventivitate poE�i sA? faci preparate senzaE�ionale din ele, sA? le gA?seE�ti un nou mod de a le prezenta, sA? le aduci un twist, care sA? te facA?, dupA? ce mA?nA?nci, sA? zici <<Wow, nu mA? aE�teptam sA? fie atA?t de bun!>>a�?.

SalatA? cu pA?strA?v cald, fasole E�i aroE�ii
SalatA? cu pA?strA?v cald, fasole E�i aroE�ii

Gastronomia romA?neascA? poate fi inclusA? A�ntr-un proiect de E�arA?

Noul chef Kane Seasonal Bistro afirmA?: ,,Trebuie sA? ieE�im din zona de confort, sA? investim A�n noi, A�n studii de gastronomie, sA? punem pasiune A�n tot ceea ce facem. Trebuie sA? renunE�am la comoditatea�� E?tiu cA? e mai uE�or sA? facem aprovizionarea A�n lanE�urile mari, dar hai sA? cA?utam producatori mici, cu produse locale E�i inedite. E mult mai uE�or sA? A�E�i aducA? un oarecare furnizor niE�te ciuperci banale. E un pic mai greu sA? cauE�i niE�te ciuperci deosebite, care apar doar cA?teva luni pe an, dar povestea lor A�l face pe client fericit. De ce aproape toatA? lumea cumpA?rA? pA?ine? De ce nu A�nvA?E�A?m sA? o facem noi, e un lucru care pare nesemnificativ, dar aduce atA?t de multA? personalitate unui restauranta�?.

,,Avem E�i multe, foarte multe ingrediente locale care nu sunt exploatate cum ar putea fi. AZn restaurantele romA?neE�ti se folosesc roE�ii din decembrie pana A�n decembrie E�i nu e foarte ok. Ele au sezonul lor, trebuie sA? A�ncepem sA? E�inem cont de acest lucru, sA? folosim la maximum fiecare sezon, sA? acceptA?m fiecare anotimp cu darurile sale. Ok, putem avea cartofi tot anul, dar hai A�n cele 5-6 sA?ptA?mA?ni A�n care avem leurdA?, sA? o aducem A�n farfurie, sA? o scoatem A�n evidenE�A?, pentru cA? e o ,,vedetA?a�? de primA?varA?. E?i mai sunt multe exemple, A�n special de legume, care nici nu sunt foarte scumpe E�i care, din pA?cate, nu sunt folosite la maxim.a�?

Contact:
Tunari, nr. 60, ClA?direa E?tefan cel Mare
Telefon: 031 4100 016
Website: kane-restaurant.com
Facebook: KaneSeasonalBistro/

Text: Raluca Dumitrana
Foto:A�Kane Seasonal Bistro
help buying bystolic http://ilcindia.org/2018/03/19/himalaya-septilin-cost/