Cu și pentru chefi – un proiect lăudabil, Chefs Round Table România, a ajuns la cea de-a XX-a ediție

Egalitate – Profesioniști – Respect – Unitate este deviza proiectului Chefs Round Table România care prinde din ce în ce mai multă amploare și merită aprecieri pentru faptul că inițiatorii lui și-au propus, așa cum arată și sloganul, să strângă cât mai mulți chefi din România la întâlniri periodice pentru socializare, schimb de idei și experiențe și, mai ales în ideea de a pune bazele unei colaborări între chefi în interesul gastronomiei românești. Un scurt preview de la cea mai recentă ediție, din care avem E�i imaginile de faE�A?, desfA?E�uratA? sA?ptA?mA?na trecutA?, la Horeca School, vA? dA?m aici E�i vom reveni A�n revista tipA?ritA? cu o prezentare de ansamblu a conceptului despre care ne-au vorbit iniE�iatorii lui, chefii Johnny E?uE�alA? E�i Vasile Nicolae.

Publicitate
Domeniul Bogdan

La fiecare ediE�ie, celor doi chefi organizatori, li se alA?turA? cA?te o gazdA?, iar de data aceasta, au fost chef Nico Lontras E�i Horeca School E�i spun organizatorii, cA? a reunit cel mai mare numA?r de chefi (48), reprezentanE�ii furnizorilor – sponsori E�iA� jurnaliE�ti de specialitate, iar interesul creE�te de la ediE�ie la ediE�ie. Nici nu ar avea cum sA? fie altfel pentru cA? sunt un bun prilej de cunoaE�tere, A�ntA?lniri E�i discuE�ii, A�mpA?rtA?E�ire de experienE�e E�i reE�ete, A�n cadru informal E�i prietenos, cu mA?ncare bunA?, la un pahar de vin.

Publicitate
Caloian

DupA? un an E�i jumA?tate de la prima ediE�ie a <<A�ntA?lnirilor BBC (Bere-BucA?tA?rie-Chefs)>>, A�ntre chefi, ne reinventA?m sub un nou concept: Chefs Round Table RomA?nia. Interesul crescut de la o ediE�ie la alta, numA?rul A�n creE�tere al participanE�ilor, dar E�i nevoia evoluE�ie a conceptului (E�i totodatA? de renunE�are la orgolii) pentru a valorifica E�i mai mult aceste A�ntA?lniri de socializare au condus spre acest rebranding. Ne dorim ca, E�i sub noua denumire, sA? dezbatem teme de interes comun, sA? A�ncercA?m sA? construim E�i sA? fim E�i mai proactivi. Unitatea E�i respectul rA?mA?n, A�n continuare, valorile noastre principale.”

Trebuie amintiE�i E�i sponsorii pentru cA?, fA?rA? ei, nu aveam cum degusta atA?tea bunA?tA?E�i, ieE�ite din mA?na iniE�iatorilor proiectului E�i a ajutoarelor lor, cursanE�ii entuziaE�ti de la Horeca School:
Premium Goodies, Selgros Baneasa, Horeca School, Parmafood Romania – Carmen Savu, Microgreens Romania, Artizanii by Demetra Organic Bakery, gastroart.ro , VIPStyle.ro Horeca Insight Magazine, Vinul.Ro, La Bottega Del Tartufo.