Cum E�i-au E�esut MA?ldA?reE�tii farmecul peste ani?

AZmi plac mult poveE�tile E�i modul A�n care sunt ele spunse atunci cA?nd atmosfera este relaxantA?. AE� spune cA? poveE�tile pot fi spuse E�i la un pahar de vin sau la o ceaE�cA? de cei, iar A�n clipa aceasta tind sA? spun cA? mi-ar merge mai bine la suflet o poveste spusA? unui tovarA?E� de drum, pe cA?rA?ri necunoscute sau puE�in umblatea��

Publicitate

E?emineu - Conacul MaldA?r. Fotografie de RA?zvan Voiculescu

A�LuatA? la bani mA?runE�i, istoria Olteniei din perioada medievalA? este atA?t de vastA?, A�ncA?t nu poate fi povestitA? la un pahar de vin. Nu prea E�tiu cum stau lucrurile A�n alte pA?rE�i ale E�A?rii, dar nouA? a�� oltenilor – ne plac poreclele. E?i Marin Sorescu s-a folosit de acest obicei pentru a-E�i aE�terne rA?nduri neaoE�e pe hA?rtie: ,,Nea MA?rin, al lui moAYu PA?tru, se apropia bine de 50 de ani, dar nu se hotA?ra sA? se A�nsoare, toate femeile aveau cA?te un cusur, era poreclit TA?rziula�?.

Publicitate
Caloian

AE�a E�i cu MA?ldA?reE�tiia�� Se spune cA? MA?ldA?reE�tii erau foarte bogaE�i. Numele lor este, de fapt, o poreclA? de la termenul otitis externa treatment augmentin maldA?r, care vine de la faptul cA? le plA?cea sA? adune avere. Este posibil ca numele sA? fi fost rodul invidiei. Poate cA? porecla a fost pusA? chiar de E�A?ranii care munceau pe pA?mA?ntul acestor moE�eni. Istoria MA?ldA?reE�tilor A�ncepe A�n anul 1517. Primul deE�inA?tor al acestor terenuri (cel despre care avem date istorice) este ,,Paharnicul Nana�?.

Acesta E�i-ar fi construit o culA? pe moE�ia sa. Obiceiul este atribuit oamenilor cu stare. Alte douA? indicii importante care ne evidenE�ieazA? starea materialA? superioarA? a paharnicului Nan sunt: poziE�ia moE�iei E�i materialul solid utilizat pentru construcE�ia culei. Pentru cei care nu E�tiu, cula este un fel de casA?-turn, o construcE�ie fortificatA?, cu rol de apA?rare, deE�inutA? de boierii mici din mediul rural al Olteniei E�i Munteniei.

FA?rA? sA? luA?m A�n calcul alte date referitoare la culele olteneE�ti E�i la cele munteneE�ti, este important ca tu, cititorule sA? A�nE�elegi cA? toate culele se construiau la aproximativ 15-20 km de casele E�A?ranilor simpli. Vorbim de o distanE�are simbolicA? de oamenii normali ai vremii. Am putea deduce cA? aceE�ti boieri mici se distanE�au nu doar prin prisma avuE�iei, ci E�i prin modul de viaE�A?. Mai mult, culele erau construite pe movile de pA?mA?nt, scopul fiind acela de a permite o mai bunA? vizibilitate a zonei. AZn vremuri tulburi, boierii puteau sA? A�i vadA? din timp pe cei care veneau sA? A�i pA?gubeascA?, iar A�n zilele liniE�tite aceE�tia puteau sA? se bucure de peisaj E�i sA? vadA? ce mai fac oamenii locului.

Conacul MA?ldA?r azi cleocin t pledgets price http://www.ssv129.com/1574.html

Ne oprim la MA?ldA?reE�ti A�n judeE�ul VA?lcea, la 3 km distanE�A? de Horezu E�i de MA?nA?stirea Hurezi. Conacul de astA?zi nu este acelaE�i cu cel istoric (cula lui Nan), ci este un omagiu adus A�MA?ldA?reE�tilor. Camerele sunt A�mbogA?E�ite cu mobilA? veche, produsA? A�n RomA?nia, fiecare avA?nd un stil aparte. UE�ile conacului sunt E�i ele vechi, respectA?nd stilul brA?ncovenesc. AE�ternuturile, pernele E�i covoarele sunt realizate manual de femei ale locului. Bucatele sunt produse A�n gospodA?ria ,,boieruluia�?, fiecare zi fiind A�ncununatA? cu alt fel de bucate. Vinul este E�i el tot de-al ,,caseia�?, din regiunea Oltenia: SA?mbureE�ti, Corcova, Cetate, VA?nju Mare. Bucate Conacul MaldA?r. Fotografie de RA?zvan Voiculescu

Este un conac cu ziduri groase a�� aproximativ un metru, cA?ci aE�a de construiau culele. Are ferestre A�nguste E�i un loc tocmai bun pentru discuE�ii aburinde E�i pentru degustA?ri de vin. DupA? mine, este o formA? perfectA? de A�ncununare a turismului rural – farfuriile, strA?nchinile din care turistul este servit, sunt toate din lut de la Horezu.

Conacul MaldA?r, interior. Fotografie de RA?zvan Voiculescu
Conacul MaldA?r, interior. Fotografie de RA?zvan Voiculescu
Conacul MaldA?r, interior. Fotografie de RA?zvan Voiculescu
Conacul MaldA?r, exterior. Fotografie de RA?zvan Voiculescu
Costuri E�i servicii

O noapte, A�ntr-o camerA? dublA? costA? 70 euro / noapte, 50 euro / noapte – camerA? single E�i 62 euro / noapte camerA? dublA? A�n regim single. Pentru toate cele cele trei variante micul dejun este inclus.

Conacul are camere puE�ine, iar atmosfera este una mai selectA?. Te poE�i bucura de liniE�te, de plimbA?ri scurte prin pA?durea din apropierea conacului sau poE�i da o fugA? pA?nA? la olarii din Horezu. Vara poE�i face baie A�n generoasa piscinA? din faE�a Conacului sau te poE�i delecta cu o carte bunA?. Toate acestea sunt acompaniate de mA?ncA?ruri boiereE�ti din Oltenia, de reE�ete internaE�ionale reinventate E�i de clasicul vin, pitit cu grijA? A�n crama Conacului.

Povestea boierilor MA?ldA?reE�ti E�i a Conacului MaldA?r nu se opreE�te aici. Te invit, dragA? cititorule sA? o continui tu, vizitA?nd locul, bucurA?ndu-te de istorie, tradiE�ie, bucate E�i de un pahar de vin…

MA?ldA?reAYti, VA?lcea
Telefon: 0744 394 362,
rezervari@conaculmaldar.ro Buy .
http://www.conaculmaldar.ro
https://www.facebook.com/ConaculLuiMaldar

Text: Raluca Dumitrana
Foto: RA?zvan Voiculescu