Două vorbe despre tradiţia vinurilor româneşti

În 1788, Ştefan Raicevici, un negustor din Raguza, ajuns preceptor al copiilor lui Alexandru Ipsilanti, apoi consul austriac, scria astfel despre podgorenii moldavi, în cartea sa Osservazioni storiche, naturali e politiche interno la Valachia e Moldavia: „Moldovenii nu folosesc un mare meşteşug pentru a face şi a păstra vinul pentru că acesta este atât de bun de felul său, că devine limpede şi

Publicitate
Caloian