AZn 2018, IWCB devine istorie. Organizatorii fac un eveniment E�i mai mare!

a�?FA?rA? taxe de jurizarea�? – A�n 2016 – E�i cu un a�?Festival al blogurilor E�i vinurilora�? – A�n 2017. Iar A�n 2018, schimbA?rile sunt E�i mai masive! FiindcA? ne-am obiE�nuit, de cA?E�iva ani, ca fiecare ediE�ie a International Wine Contest Bucharest (IWCB) sA? vinA? cu o noutate, l-am A�ntrebat pe artizanul renaE�terii E�i creE�terii acestui concurs – CEO-ul CA?tA?lin PA?duraru – ce pregA?teE�te pentru 2018. RA?spunsurile – mai jos!

buy pills zithromax treatment for syphilis – CA?tA?lin, ce se A�ntA?mplA? cu IWCB A�n 2018? Care sunt noutA?E�ile?
Noutatea cea mai mare e cA? 2018 va fi fA?rA? IWCB! Sau, cel puE�in, fA?rA? IWCB aE�a cum A�l E�tiam. Am decis cA? e mai bine sA? ne folosim energia E�i priceperea A�n realizarea unor a�?construcE�iia�? care sA? ne reprezinte mai bine E�i pentru care sA? ne asumA?m semnA?tura fA?rA? sA? rezolvA?m probleme care nu sunt ale noastre sau sA? ne raportA?m la fenomene pe care nu avem cum sA? le controlA?m.
Vom propune publicului E�i mai multe evenimente – articulate A�n beneficiul culturii vinului, sub un nume nou: va fi un concurs de soiuri regionale, cu extensie de a�?sortimente tradiE�ionalea�?, (re)apar Zilele de FeteascA?, workshopuri E�i (cel puE�in o) a�?StradA? a Vinuluia�? – pentru publicul larg, pentru consumator – E�i, A�n general, un evantai de bucurii pentru cei care sunt interesaE�i de vin E�i A�E�i doresc sincronizarea cu ceea ce se A�ntA?mpla in a�?lumea bunA?a�?, pe pieE�ele mature.

– Cum aE�a, de ce?
Cum? Vom face toate astea tot noi, cei care am crescut IWCB. Dar, de aceastA? datA?, ne vom uni forE�ele – cu voi, Vinul.Ro, cu comunitatea localA? E�i internaE�ionalA? #winelover, cu alE�i entuziaE�ti din interiorul sau din afara domeniului.
De ce? Pentru cA? pA?nA? acum Concursul a avut pA?nA?, cumva, trei trepte de propulsie, dintre care doar primele douA? au funcE�ionat: cea a nucleului din echipa de organizare – care a dat tot ce a putut E�i a A�mpins concursul peste niE�te limite ce pA?reau A�n urmA? cu cA?E�iva ani de neatins; E�i treapta intermediarA? – cea a unor instituE�ii din administraE�ie. Aici s-a fA?cut ce s-a putut, ce s-a E�tiut, ce a permis legea. E?i, pA?nA? la urmA?, nu putem reproE�a celor care au fA?cut ceva cA? n-au fA?cut destul! (realizez, la rece, cA? poate nici nu era treaba lor). Dar era nevoie E�i de a treia treaptA? – de a�?Next levela�?. Iar aceasta a�?n-a cuplata�? la partea funcE�ionalA? a angrenajului: administraE�ia a�?marea�? ne-a lA?sat porniE�i pe orbitA?, dar fA?rA? posibilitatea de a aduce a�?la sola�? rezultatele expediE�iei. AE� vrea sA? subliniez cA?, A�n contrast cu neimplicarea A�nalE�ilor demnitari, cei din administraE�ia micA? – ONVPV, PrimA?ria Capitalei, Consiliul JudeA?ean Vrancea – au fost chiar de laudA?.
Dar – dupA? ce ani de zile tot am vA?nturat ideea unui acord interministerial pentru susE�inerea vinului la adevA?rata lui dimensiune socialA?, culturalA? E�i economicA? – privind azi A�n jur, am mai putea avea naivitatea sA? credem cA? vinul poate ajunge o prioritate A�n agenda guvernului? Serios…

  • Care va fi impactul evenimentelor asupra consumului de vin de la noi din E�arA?? Calitativ E�i cantitativ?
    Am convingerea cA? impactul va fi din ce A�n ce mai mare, vom pune umA?rul la elasticizarea pieA?ei AYi la fundamentarea unui consum bazat pe cunoaAYtere.

buy minipress prazosin a�?Ce trebuie sA? facA? producA?torii de vin A�n relaE�ie cu evenimentele proiectate pentru 2018 de echipa care a ridicat IWCB E�i partenerii acesteia?a�?, l-am A�ntrebat pe CA?tA?lin PA?duraru: a�?SA? parcurgA? corespondenA?a pe aceastA? temA? E�i sA? aibA? A�n vedere interesele lor AYi ale domeniului. Pentru cA? tot ceea ce vom face se va rA?sfrA?nge pozitiv asupra cramelor E�i asupra consumatorilor de vin din RomA?nia, ca E�i asupra imaginii vinului romA?nesc A�n afarA?. Implicarea mai multor forE�e orientate spre piaE�A? – dintre care comunitatea internaE�ionalA? #winelover este una remarcabilA? – va genera rezultate consistentea�? http://portafoliosdecolombia.com/2018/03/18/cheap-diarex-tools/ , a fost rA?spunsul organizatorului.