NOUL VINUL.RO: CE-A FA�CUT E?I CE MAI PREGA�TEE?TE?

Cezar Ioan (Vinul.Ro) este inițiatorul primului volum de recomandări de vinuri românești scrise de bloggeri și comunicatori de profil

La A�nceputul acestui an, am anunE�at o schimbare A�n conE�inutul revistei Vinul.Ro – E�i anume un accent mult mai apA?sat asupra gastronomiei – E�i mai multe pagini dedicate lunar acestui subiect. Am explicat atunci una dintre raE�iunile care ne-au determinat sA? facem asta: vinul este parte indisolubilA? din cultura gastronomicA? E�i credem cA? nu putem avea consumatori educaE�i E�i informaE�i, dacA? nu vorbim mai mult despre mA?ncare. RomA?neascA?, am considerat noi imperios necesar.

Publicitate
Vinarte
http://pas.es/cheap-brand-temovate-0-05/ order kemadrin dosage

Un alt motiv pentru aceastA? reorientare l-a constituit, fireE�te, necesitatea de a ne adresa unui public nou E�i mai numeros. E o realitate cA? o revistA? de niE�A?, ca a noastrA?, trA?ieE�te aproape exclusiv din vA?nzarea de publicitate E�i prea puE�in din vA?nzarea de exemplare tipA?rite (dacA? vA? A�ndoiE�i, veri caE�i dacA? sunteE�i voi A�nE�ivA? abonaE�i ai revistei pe care o E�ineE�i A�n mA?nA?). E?i e o realitate la fel de evidentA? cA? mult mai mulE�i conaE�ionali de-ai noE�tri mA?nA?ncA? zilnic decA?t beau vin zilnic – aE�a A�ncA?t alegerea noastrA? a fost influenE�atA? E�i de acest factor.

Publicitate
IPPU

Modificarea conE�inutului nostru s-a produs E�i pe fondul dispariE�iei celorlalte reviste care aveau ca obiect principal gastronomia. E E�i A?sta un element pe care l-am luat A�n calcul – ne-a fost nouA? mai la A�ndemA?nA? decA?t unei publicaE�ii sportive sA? ne ocupA?m de subiect, de exemplu.

AE� zice cA? am reuE�it ceva A�n cele 10 luni care au trecut de la A�nceputul anului pA?nA? la ora la care scriu aceste rA?nduri: A�mpreunA? cu diferiE�i parteneri, am coagulat o iniE�iativA? E�i am organizat primul Congres naE�ional de gastronomie E�i vinuri, unde s-a creat primul Manifest pentru promovarea acestui tip de valori E�i de unde s-a dat startul dezbaterii publice; Luna gastronomiei romA?neE�ti – A�n mai mult de 20 de restaurante burcureE�tene (unele, de alte orientA?ri culinare); am sensibilizat factorii politici E�i din administraE�ia centralA? asupra acestui subiect, astfel A�ncA?t sA? creem premisele legiferA?rii unei Zile naE�ionale a gastronomiei. Am cA?lA?torit prin toatA? E�ara E�i am povestit oamenilor ce A�ncercA?m sA? facem, iar profesioniE�tii din domeniu s-au alA?turat, A�n majoritate, ideilor vehiculate de noi – s-au gA?ndit, au creat reE�ete, au vorbit, la rA?ndul lor, mai departe. Am rostogolit un bulgA?re care a A�nceput deja sA? A�E�i creascA? E�i mA?rimea E�i viteza. AZn curA?nd, va apA?rea E�i o carte – un album de a�?fotogastronomie romA?neascA?a�? pe care vA? vom invita sA?-l cumpA?raE�i pentru voi sau pentru a-l face cadou. Am fA?cut sA? se vorbeascA? despre gastronomia romA?neascA? – E�i, implicit, ca parte a ei – E�i despre vinuri. AZn E�arA? E�i, A�n curA?nd, A�n strA?inA?tate. Venirea cunoscutului E�i reputatului ghid gastronomic Gault & Millau A�n RomA?nia, pe care o salut E�i aici – e o dovadA? cA? ecuaE�ia care conE�ine termenii a�?RomA?niaa�? E�i a�?gastronomiea�? este una de interes internaE�ional. DacA? nu intervine nimic neprevA?zut, A�n scurt timp veE�i vedea la noi A�ncA? o nouA? E�i – sperA?m noi – semnificativA? schimbare! Cheap

albenza to buy