PiaE�a romA?neascA? e cea mai importantA? din Europa pentru noi E�i trebuie sA? ne ridicA?m la nivelul ei

Gheorghe Arpentin

Gheorghe Arpentin este directorulA�Oficiului NaE�ional al Viei E�i Vinului. AZn trecut,A�Gheorghe Arpentin a fostA�preAYedinte al Uniunii Oenologilor din Republica Moldova. AZn prezent, este E�i expert al OrganizaA?iei InternaA?ionale a Viei AYi Vinului (OIV) E�i degustator autorizat. ordering altace online

Publicitate
Excursii

Este GoodWine-ul un eveniment important pentru producA?torii de vin din Republica Moldova? Au fost A�ndeplinite aE�teptA?rile producA?torilor de vin din Republica Moldova, A�n raport cu GoodWine 2017, ediE�ia de toamnA??

A�Wine of MoldovaTrebuie sA? A�i A�ntrebA?m pe participanE�i, deoarece ei urmA?resc A�ndeaproape rezultatele expoziE�iilor sau tA?rgurilor de aceste gen. Noi ne strA?duim sA? comunicA?m, sA? pregA?tim terenul ca sA? vinA? clienE�i E�i GoodWine este o expoziE�ie care este oarecum tradiE�ionalA? pentru noi, deoarece participA?m acum al patrulea, al cincilea an. Ne dorim sA? fortificA?m prezenE�a vinului moldovenesc pe piaE�a din RomA?nia, fiindcA? din septembrie piaE�a RomA?niei a detronat Polonia E�i a devenit prima piaE�A? pentru vinul moldovenesc, dacA? ne referim la o E�arA? europeanA?.

Publicitate
IPPU

Pentru 2018 noi pregA?tim un plan de promovare a vinului mai consistentA?, astfel A�ncA?t sA? fim mai aproape de consumatorul romA?n, sA? prezentA?m diversitatea, calitatea vinului moldovenesc. Acum suntem A�n perioada de pregA?tire E�i tA?rgurile reprezintA? unul din mijloacele de promovare. Deci A�n afarA? de asta o sA? avem A�n vedere diferite canale de comunicare, reE�ele de comerE� sau HoReCa, diferite evenimente pentru consumatori, pentru jurnaliE�ti, pentru cei care scriu despre vin. O sA? fie un program foarte diversificat, deoarece RomA?nia fiind prima piaE�A? pentru vinurile moldoveneE�ti, suntem obligaE�i sA? fim la nivelul ei.

flonase price Cum vi se pare GoodWine-ul anul acesta comparativ cu cel de anul trecut? cheap pills

ProducA?torii A�E�i doresc contacte mai calitative atunci cA?nd participA? la GoodWine. AE�teptA?rile producA?torilor diferA? A�n funcE�ie de nivelul acestora, deorece unii sunt deja prezenE�i pe piaE�a romA?neascA?, dar sunt unii care nu au nimic, deoarece sunt la A�nceput. Din prisma participA?rii la un tA?rg este greu sA? A�i satisfaci pe toE�i. Unii vin pentru consumatori E�i A�n cazul acesta vor sA? A�E�i prezinte vinul la cA?t mai mulE�i consumatori, iar alE�ii vin sA? caute parteneri. Asta ne obligA? ca A�n 2018 sA? segmentA?m, sA? venim la expoziE�ii, la tA?rguri de acest gen cu producA?tori care deja sunt pe piaE�a romA?neascA? E�i pentru ceilalE�i care A�ncA? nu E�i-au gA?sit A�ncA? o portiE�A? de intrare pe piaE�a romA?neascA? sA? organizA?m evenimente dedicate nevoilor lor. MA? gA?ndesc la evenimente mai restrA?nse, cu somelieri, cu importatori, cu distribuitori, cu cei care lucreazA? pe reE�ea.

Ca o concluzie, dacA? ne uitA?m la dinamicA?, eu cred cA? anul acesta este mai bine. AZn opinia mea, chiar e mai bine. Am avut foarte multe contacte. La nivelul vinului moldovenesc, trebuie sA? comunicA?m. Suntem ca la artileria grea. Trebuie sA? pregA?tim cu mult timp A�nainte terenul pentru infanterie, care vine din urmA?. Noi investim A�n acest aspect. DupA? cum vedeE�i, sunt investiE�ii din partea sectorului privat E�i a celui public. Prin urmare, mi se pare cA? anul acesta la GoodWine este o dinamicA?, avem mai mulE�i vizitatori, dar rezultatele finale le vom vedea dupA? cA?teva zile, dupA? ce vom prelucra chestionarele completate de producA?torii de vin din Moldova, participanE�i la GoodWine.

Ce le putem spune turiE�tilor romA?ni despre turismul viticol din Republica Moldova? Pills

RomA?nii pasionaE�i de turismul viticol le spunem sA? ne viziteze. Din ce A�n ce mai multe crame A�E�i A�mbunA?tA?E�esc infrastructura E�i condiE�iile de primire a oaspeE�ilor. Oficiul NaE�ional al Viei E�i Vinului a creat un departament special, care-i dedicat oenoturismului E�i care se ocupA? acum reviziuirea a tot ceea ce avem A�n materie de oenoturism, sA? evaluA?m infrastructura, sA? definim produsele turistice. E?i noi ne dA?m seama cA? turiE�tii nu vin pe termen lung, dar sunt turiE�ti care vin pentru weekend E�i dacA? nu suntem conectaE�i la rutele turistice din RomA?nia sau Ucraina este cam dificil sA? atragem turiE�tii. Acesta este un element din strategia noastrA? ca sA? avem reE�elele foarte bine conectate la RomA?nia E�i la Ucraina, A�n primul rA?nd vecinii noE�trii. Mesajul pentru turiE�tii romA?ni este cA? ei au toate condiE�iileA� sA? vinA? A�n Republica Moldova. Avem 12 vinA?rii care sunt foarte bine puse la punct E�i A�E�i aE�teaptA? oaspeE�ii.

Raluca Dumitrana