Pistonul de aur de la BrA?ila, primul concurs de vinuri al anului

Peste 300 de vinuri (majoritatea din RomA?nia E�i Republica Moldova) au fost evaluate A�n weekendul trecut la concursul Pistonul de aur, organizat de autorul blogului Pistoane Baricate, Iulian Grigorescu, E�i de Buy RA?zvan Stoenescu, de la Vin2.ro. A fost nevoie de cinci comisii de evaluare, care au muncit aproximativ 6 ore, pentru a parcurge toate probele A�nscrise A�n competiE�ie. VA? invit sA? gA?siE�i lista medaliaE�ilor pe blogurile lor (indicate mai sus) E�i A�n urmA?toarea ediE�ie a revistei tipA?rite Vinul.Ro. Aici, vreau sA? vA? reE�in atenE�ia doar cu cA?teva dintre observaE�iile mele, A�n calitate de participant direct la jurizA?ri E�i A�n calitate de observator al pieE�ei romA?neE�ti de profil, A�n general:

Publicitate
Domeniul Bogdan
  • cu toate cA? BrA?ila nu este unul dintre oraE�ele mari consumatoare de vin bun ale RomA?niei E�i nici un oraE�-destinaE�ie turisticA?, eforturile lui Iulian Grigorescu nu trebuie sA? treacA? neobservate, ba chiar dimpotrivA? (iar un semn A�ncurajator A�n acest sens A�l reprezintA? E�i decizia corectA?, dupA? pA?rerea mea, a PrimA?riei – de a se implica A�n sprjinirea evenimentului, unul de naturA? sA? educe piaE�a consumatorilor locali E�i sA? punA? o cA?rA?midA? la imaginea municipiului A�n ochii locuitorilor E�i A�n cei ai eventualilor turiE�ti). Participarea viceprimarului la deschiderea concursului a adus un plus evenimentului E�i sper sA? fie doar un prim pas, urmat de alE�ii mai hotA?rA?E�i! FelicitA?ri E�i sponsorilor, au ales sA? se poziE�ioneze A�n relaE�ie cu un domeniu foarte interesant, ceea ce e de naturA? sA? atragA? atenE�ia consumatorilor avizaE�i asupra brandurilor respective!
  • lA?udabil interesul A�n creE�tere al producA?torilor care au A�nscris probe, indicat clar de creE�terea numA?rului de A�nscrieri faE�A? de ediE�iile trecute. TotuE�i, vinuri roE�ii din recolta 2017, aflate A�n diverse etape tehnologice intermediare, mi se pare un nonsens: ca evaluator, ce ai putea sA? punctezi la aE�a ceva, E�tiind foarte clar cA? vinul respectiv cu siguranE�A? nu va arA?ta deloc la fel pA?nA? cA?nd va ajunge pe piaE�A??!? Iar ca producA?tor eventual medaliat pentru aE�a ceva, cum te vei folosi de distincE�ia primitA?, ce vei scrie pe sticlA?? „De la un producA?tor medaliat cu argint pentru un vin roE�u neterminat, din recolta 2017???” La fel, n-am A�nE�eles prezenE�a unor asamblaje albe din recolte mai vechi E�i peste care timpul nu a trecut deloc cu blA?ndeE�e – ce sens are sA? trimiE�i la concurs niE�te vechituri teoretic pe terminate E�i A�n declin evident organoleptic?! Doar ca sA? le faci de ruE�ine, vorba bancului? Sau ca sA? testezi vigilenE�a evaluatorilor? Ciudat…
  • cu toate cA? am A�ntA?lnitA�(la comisia mea), 4 vinuri care mi-au stA?rnit reflex de vomA? din cauza unor defecte atA?t de evidente A�ncA?t erau „de dus la E�coalA?”, ca sA? vadA? studenE�ii exemple concrete ale respectivelor defecte, totuE�i, numA?rul vinurilor proaste e A�n continuA? scA?dere. Un semn bun.
  • aE� vrea sA? mai notez aici organizarea foarte bunA? a evenimentului, interesul A�n creE�tere al fraE�ilor de peste Prut (atA?t ca numA?r de juraE�i cA?t E�i ca numA?r de probe A�nscrise) E�i locul bne ales – restaurantul Privighetoarea, din Parcul central al oraE�ului. DacA? ar fi fost un sezon mai A�nverzit, probabil cA? mulE�i dintre cei veniE�i pentru concurs ar fi rA?mas A�ncA? o zi-douA?, pentru cA? ai ce vedea aici.

DupA? sesiunea de jurizA?ri, a avut loc la restaurantul Privighetoarea un Colocviu la BrA?ila (aluzie E�i la brandurile unuia dintre partenerii evenimentului – Casa de Vinuri Cotnari) – A�n care am putut discuta liber despre starea actualA? a pieE�ei de vin de la noi din E�arA?, despre activitatea (E�i inactivitatea) order tofranil reviews dipyridamole over the counter producA?torilor romA?ni, despre exemplele industriei de profil din Republica Moldova E�i despre alte teme de interes mai restrA?ns pentru publicul larg, dar importante pentru noi, cei din preajma domeniului. A fost o foarte bunA? ocazie sA? ne reconectA?m unii cu alE�ii E�i sA? schimbA?m impresii din care s-ar putea naE�te, eventual, A�n viitor, idei privind alte acE�iuni comune de promovare a vinului.

Publicitate
IPPU

AZncA? o datA?: lista medaliaE�ilor, http://baodingwanlongjiaodai.com/?p=9719 aici!