POVESTEA VECHILOR SAE?I CONTINUA� LA CINCE?OR

POVESTEA VECHILOR SAȘI CONTINUĂ LA CINCȘOR

La CincE�or A�E�i cA?ntA? venirea albinuE�ele E�i restul gA?zelor, care se rA?sfaE�A? zi de zi prin poeni, A�n zilele calde de varA?. PoE�i culege oricele pentru coroniE�e E�i fragi pentru micile bucurii dulci. PoE�i cutreiera potecile dimprejurul CincE�orului sau poE�i asculta poveE�tile vechi ale puE�inilor saE�i rA?maE�i aici.

Publicitate
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography
topamax cost at costco Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography

UnitA?E�ile hoteliere din RomA?nia au de suferit de pe urma depersonalizA?rii lor. Toate vin cu standard, care nu surprinde cu nimic turistul, nu A�l bucurA?. CincE�or E�i-a asumat un alt drum, dar drumul acesta poate pA?rea mult mai difcil de urmat. Cei de la CincE�or, A�nsA? par A�ncA?ntaE�i de drumul urmat: ,,AZntr-adevar, turiE�tii A�ncep sA? caute un alt tip de cazare, un sejur mai aparte, o experienE�A? personalA?.

Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography

E?i asta nu face decA?t sA? ne bucure. Astfel putem avea o legA?turA? mai apropiata cu oaspeE�ii noE�tri E�i putem oferi servicii de calitate. AZn asta constA? diferenE�a pA?nA? la urmA?. RealizA?nd un turism individualizat, ne permitem sA? transformA?m relaE�ia unitate de cazare a�� turiE�ti A�ntr-o relaE�ie de prietenie CincE�or-oaspeE�i. Ne place sA? credem cA? cei care ne trec pragul sunt oaspeE�i E�i de cele mai multe ori, oaspeE�ii ne devim E�i prieteni. Nu este difcil sA? oferim servicii individualizate, din contrA?. Ne E�ine alerE�i E�i A�n prizA?.a�?, ne spune cu faE�a plinA? de zA?mbet, Irina Ciungu-E?uteu.

Publicitate
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography

Din grajd de animale, casA? de oaspeE�i care respectA? trendul dezvoltA?rii durabile…

Doamna Carmen Schuster a crescut aici, a A�nvA?E�at A�n CincE�or, a fA?cut carierA? A�n Germania, dar s-a reA�ntors. Cum a fost revenirea? AZntoarcerea fizicA? s-a sincronizat cu cea spiritualA?, cA?ci sufetul sA?u a fost mereu aici. OdatA? plecatA? cu familia A�n Germania, nu se gA?ndea cA? va mai ajunge sA? locuiascA? vreodata A�n E�arA?. DatoritA? profesiei sale, doamna Schuster s-aA�A�ntors A�n RomA?nia. AZnsA? reA�ntoarcerea A�n CincE�or, satul natal, a E�inut fA?rA? doar E�i poate de o puternicA? motivaE�ie personalA?. A fost datoria E�i respectul faE�a de tot ce A�nseamnA? patrimoniul saE�ilor din Cincsor, faE�A? de sA?teni E�i spiritul sA?sesc. De aceea, A�n 2016 s-a E�i mutat A�mpreunA? cu soE�ul, A�n CincE�or. Astfel, decizia de a achiziE�iona E�i restaura iniE�ial cele douA? cladiri A�suflet al comunitA?E�ii sA?seE�tiA� – vechea E�coalA? E�i vechea casA? parohiala – E�i ulterior casa E�A?rA?neascA?, a fost una personalA?.

Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography

Cheap Casa de OaspeE�i CincE�or a�� un loc menit sA? contribuie la pA?strarea vechilor tradiE�ii sA?seE�ti

Casa de OaspeE�i CincE�or are o poveste/ o istorie, iar ea se leagA? de comunitatea saE�ilor din RomA?nia, de valorile lor culturale. Este un loc unde turismul cultural este prezent A�n cele mai mici detalii: biblioteca, zidurile vechi, arhitectura, E�coala…

Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography
Transylvania Guesthouses. Foto:A�Ciungu Silvia Photography

Potrivit Irinei Ciungu-Suteu, manager organizare evenimente la CincE�or ,,totul a plecat de la decizia de a salva aceste douA? cladiri reprezentative pentru comunitatea locala a saE�ilor (E�coala evanghelicA? E�i casa parohialA? evanghelicA?). Un prim pas a fost restaurarea cladirilor. Ulterior, a avut loc transformarea acestora A�n spaE�ii de cazare pentru cei din afara CincE�orului. De ce lucrul acesta? AZn CincE�or, la fel ca A�n multe alte sate sA?seE�ti, mai sunt foarte puE�ini saE�i rA?maE�i. Astfel, comunitA?E�ii sA?seE�ti locale A�i era imposibil sA? susE�inA? Biserica ForticatA? din sat, chiar dacA? era vorba de patrimoniul local. Astfel, transformA?nd aceste douA? cladiri A�n case de oaspeE�i putem susE�ine comunitatea localA? E�i, bineA�nE�eles promova cultura E�i tradiE�iile saE�ilor. Acea experienE�A? de care vorbeam se respectA? A�n cele mai mici detalii. Vorbim de restaurare, de toate decoraE�iunile interioare, de atmosfera caselor de oaspeE�i, de preparatele pregA?tite, produsele locale, personalul din zonA? E�i multe altele. PA?nA? la urmA? asta ne dorim, sA? oferim oaspetelui – fie romA?n, fie strA?in – o experienE�A? deosebita, autenticA? E�i culturalA? A�ntr-un spaE�iu rural.a�?

Casa de OaspeE�i CincE�or este locul „deveniriia�? doamnei Carmen Schuster (proprietara caselor)

Vorbim, pe de o parte de E�coalA? (unde a acumulat o parte din informaE�iile care au contribuit la formarea intelectualA? a sa), dar mai vorbim E�i de vechea bisericA? evanghelicA? a satului (locul A�mbogA?E�irii spirituale, locul unde comunitatea A�E�i A�mpA?rtA?E�ea tristeE�ea E�i bucuria). Ce a mai rA?mas de atunci? Ne spune Irina: ,,AE�a cum am menE�ionat anterior, A�reA�ntoarcerea la trecutA� se face prin acea experienE�A? pe care o oferim oaspeE�ilor. OaspeE�ii ajung A�n CincE�or, A�n centrul satului mai precis. PrezenE�a E�i experienE�a A�satuluiA� E�i a A�vieE�ii la satA� o ai pe totA�parcursul vizitei A�n CincE�or. Produsele locale, animalele care se A�ntorc seara de la pA?E�unat, cA?ruE�ele trase de cai, localnicii care A�E�i dau A�BunA? zA�ua!A�, clopotele care se aud, plA?cinta cu rubarbA? E�i alte multe mici experienE�e, fac din vizita la CincE�or o experienE�A? autenticA? cu iz de demult, cu iz de copilariea�? .

CA?t despre bucatele puse pe masA? pentru turiE�ti…

Irina ne declarA?, pasionatA?: a�zpartea aceasta este preferata noastrA? 😀 Atunci cA?nd facem meniurile, plecA?m A�ntotdeauna de la ingredientele care se gA?sesc A�n sezon E�i avem A�n minte tradiE�ia romA?neascA? E�i saseascA?. AZncercA?m sA? pregatim bucate tradiE�ionale A�nsA? uE�or reinterpretate. SA? dA?m bucA?tariei tradiE�ionale un rafinament modern. CA?teva exemple sunt: clasica salatA? de boeuf` pe care o deconstruim; leul de pA?strA?v (de la pA?strA?vA?ria din zonA?) cu piure de E�elinA?, chips din piele de pA?strA?v E�i sos cu pA?trunjel E�i capere; supA? rece de viE�ine, vitA? artA? sau limonadA? cu tarhona�?.

Pills Ce facilitA?E�i existA? pentru oaspeE�ii care poposesc aici? Cum este implicatA? comunitatea A�n oferirea de servicii turistice?

Irina ne spune: ,,Pe scurt, plecam de la comunitate E�i ne A�ntoarcem tot A�n comunitate. Ce primim, dA?m mai departe. Avem tot felul de oaspeE�i. Unii vin doar pentru relaxare, iar alE�ii au un program bine stabilit. Unii vin A�n cuplu, pentru romantism iar alE�ii vin cu familia. AZn funcE�ie de ce A�E�i doresc oaspeE�ii noi le propunem diverse activitA?E�i E�i trasee. Unii A�nchiriazA? biciclete E�i cutreierA? prin natura, alE�ii A�nvaE�A? sA? gA?teascA? sau sA? facA? pA?ine A�n cuptorul pe foc de lemne, alE�ii A�E�i serbeazA? ziua de naE�tere sau chiar se unesc prin cA?sA?torie iar alE�ii vin A�n interes de serviciu E�i vor sA? combine munca cu plA?cerea. AE�adar, depinde mult de ce A�E�i doreE�te fiecarea�?.

Website: transilvania-cincsor.ro
Facebook: /cincsor. casedeoaspeti/?fref=ts
AdresA?: Sat CincE�or, Comuna Voila, judeE�ul BraE�ov
Transylvania Guesthouses este la 42 km de SighiE�oara E�i la 10 km de SA?mbA?ta de Sus.
Cel mai apropiat aeroport este cel din Sibiu, aflat la 58 km de proprietate.

Text: Raluca Dumitrana
Foto:A�Ciungu Silvia Photography