Revista Vinul.Ro apare lunar A�n romA?nA? E�i englezA?, cu recomandA?ri de locuri, oameni E�i gusturi bune

OdatA? cu numA?rul dublu pe noiembrie-decembrie 2017, la intrarea A�n cel de-al zecelea an de la prima ediE�ie tipA?ritA?, cea mai veche revistA? de vinuri cu apariE�ie lunarA? din RomA?nia, Vinul.Ro, devine o publicaE�ie bilingvA? „de conE�inut”: recomandA?ri de locuri, destinaE�ii turistice, evenimente E�i oameni de interes, mA?ncA?ruri, tradiE�ii locale & idei. E?i, fireE�te, de vinuri care pot face faimA? E�A?rii noastre A�n faE�a conaE�ionalilor sau a strA?inilor care ne viziteazA?.

Publicitate
Vinarte

AZn afarA? de abonaE�ii Vinul.Ro – care primesc lunar revista A�n cutiile poE�tale E�i beneficiazA? E�i de cadouri de abonare – reE�eaua de distribuE�ie naE�ionalA? gratuitA? a fost lA?rgitA? E�i ea, odatA? cu trecerea la ediE�ia bilingvA?: hoteluri E�i restaurante de top, clA?diri de birouri unde activeazA? tineret cosmopolit, wine baruri E�i alte locaE�ii selectate vor gA?zdui, A�n fiecare lunA? prin rotaE�ie, un numA?r de exemplare menite sA? stA?rneascA? – prin calitatea articolelor E�i imaginilor publicate – interesul pentru savorile culinare, culturale E�i oenologice ale RomA?niei.

Echipa de jurnaliE�ti E�i comunicatori reunitA? sub brandul publicistic Vinul.Ro este responsabilA? pentru:

cheap ponstel for menstrual cramps

Publicitate

– organizarea concursului anual (a cA?rui a 9-a ediE�ie a avut loc deja)A�a�?Premiile de excelenE�A? Vinul.Roa�? – un demers menit sA? ofere recunoaE�terea meritatA? oenologilor E�i cramelor care realizeazA? cele mai bune vinuri romA?neE�ti, dar mai ales un instrument util de orientare a consumatorilor E�i profesioniE�tilor din restaurante prin multitudinea de produse disponibile pe piaE�A?;
– organizarea primei miE�cA?ri culturale de promovare a soiurilor autohtone de struguri pentru vin din RomA?nia – Cercul de FeteascA?;
– organizarea primului Congres NaE�ional de Gastronomie E�i Vinuri din RomA?nia – alA?turi de GastroArt.Ro E�i Chef Nico Lontras;
– publicarea primelor Ghiduri de vinuri buy tenormin online din RomA?nia;
– documentarea (E�i, A�n curA?nd, publicarea) primului album de fotogastronomie romA?neascA? – cheap pills „Gastronomie romA?neascA? de secol XXI”
– redactarea a sute de articole E�i documentA?ri despre vinuri E�i gastronomie destinate sA? vadA? lumina tiparului A�n alte publicaE�ii partenere;
sute de evenimente de lansare sau prezentare de vinuri;
prezentA?ri E�i recenzii de restaurante http://www.dahongzao.cc/?p=625 ;
campanii de promovare a consumului de vin A�n restaurante (PrimA?vara A�n rose, Vara A�n alb, Toamna A�n roE�u E�amd)
– sute de degustA?ri & prezentA?ri educative sau comparative de vinuri, destinate profesioniE�tilor E�i amatorilor;
consultanE�A? E�i parteneriate cu restaurante ambiE�ioase, interesate de promovarea ofertei de vinuri E�i gastronomie (de la redactarea de meniuri pA?nA? la organizarea E�i promovarea de evenimente);
comunicare pentru branduri din domeniile producE�iei E�i comerE�ului cu vinuri;
– realizarea primei campanii de promovare a valorilor culinare tradiE�ionale din RomA?nia, A�n 2005 – RevoluE�ia PleE�coi.

Pentru informaE�ii suplimentare E�i colaborA?ri:
Cezar Ioan
Publisher Vinul.Ro
M: (+4)0722.365.008
cezar@vinul.ro

Abonamente la revista tipA?ritA? Vinul.Ro se pot contracta direct la redacE�ie, printr-un e-mail la adresa de mai sus, sau la partenerii noE�tri de la shopul online specializat A�n vinuri Vinmag.ro,A�aici!