Tradiția transhumanței bârsane a mocanilor, într-un volum pe înțelesul și spre inspirația tuturor

Transhumanţa bârsană – capete de istorie – mocani în zodia Bărăganului – secolele XIV – XIX„, de Răzvan Ciucă şi Ionela Bran, este o carte care mi-a fost recomandată călduros de Diana M Georgescu, una dintre puținele persoane din comunicarea publică bucureșteană pe ale cărei gusturi și judecăți te poți baza. De aceea am considerat necesar s-o semnalăm. Volumul este scris într-un stil accesibil, nefiind adresat doar specialiștilor, iar coperta cărţii este semnată de cunoscutul artist Ion Grigorescu, care valorifică una din secvenţele celebre ale transhumanţei române, păstrată într-un catalog tipărit la Viena. Cartea se dorește a fi “o lucrare folositoare, de aducere aminte și prețuire a mocanilor din Țara Bârsei, lesne de citit și nelipsită de îndemnuri”: autorii şi-au închipuit drumul oierilor care plecau cu turma de mioare din Bran spre Dunăre, în căutare de hrană. S-au reunit în această carte mărturii ale ciobanilor de demult, unele culese de la oieri în viaţă, altele păstrate în cărți aproape uitate azi, scrise de istorici importanți, precum Andrei Veress, Ştefan Meteş, C. Constantinescu-Mircești sau Tudor Mateescu.

Publicitate
Vinarte

O privire proaspătă și competentă asupra unui fenomen unic, cu implicații istorice semnificative. O dedicație făcută părinților

Lucrarea reprezintă o privire proaspătă, originală și competentă asupra fenomenului transhumanței din Ţara Bârsei până în inima Bărăganului:“Cartea de față este un remember, o adunare a cărților scrise în România până acum vreo patruzeci și ceva de ani, despre oierii plecați din pridvorul casei, Țara Bârsei, spre pășunea dintâi, înspre Răsărit și până unde se vorbea românește. Este dedicată, în mod special, părinților noștri!”, a explicat Răzvan Ciucă.

“Volumul cuprinde 30 de capete de istorie, determinante pentru coloana unui fenomen unicat în lume. Împărțită în 12 capitole, fiecare respectând un modul, o unitate de text – note – anexe documentare, care tratează  subiecte din viața de transhumanță (…), astfel încât lucrarea, în ansamblul ei, este alcătuită din povești de privit ninsori”, spune co-autoarea Ionela Bran.

Publicitate
VinLaMunte

Răzvan Ciucă este profesor de istorie, muzeograf, etnolog și expert de patrimoniu. S-a remarcat prin activitatea sa de inițiere și coordonare a Muzeului Național al Agriculturii din Slobozia. Ionela Bran este interpretă și culegătoare de folclor (director coordonator al Ansamblului Poarta Dorului), creatoare de artă tradițională și modernă, etnologă și doctorandă în etnologie.